Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
brochette [fransk]    spidd, på spidd [norsk]   brochette, kebab [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone