Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
brolegge; belegge, dekke [norsk]    pave [engelsk]   (fig: pave the way for = bane veien for)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no