Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bru [bokmål]    Konstruksjon over områder i en viss høyde over, som regel mulig å gå, kjøre eller lignende over. (grafteori) En kant som er slik at dersom den fjernes fra en graf skaper dette to usammenhengende komponenter.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bru [fransk]    svigerdatter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 268 omtrentlig(e)
Brum [norsk]    The noise the bear makes
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Brus [norsk]    Lemonade [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
brum [norsk]    Uønsket lyd forårsaket av nettfrekvensen (50 eller 100Hz).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bruk [norsk]    usage [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brud [norsk]     brud el. brur [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
brus [norsk]    limonata [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
brusk [norsk]    Cartilago, -inis [latin]   (gr. syn.: chondros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
brusk [norsk]    Chondros [gresk]   (lat. syn.: cartilago)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
brunt [engelsk]    hovedtyngde, hovedbyrde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brush [engelsk]    pensel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruke [norsk]    apply [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruke [norsk]    consume [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brudd [norsk]    fracture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
brudd [norsk]    rupture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
brusk [norsk]    cartilago [med. el. latin]   Brusk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bruse [norsk]    márrat; šoavvat [samisk]   (v) 1. (-r-); 2. //NL107 (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bruker [norsk]    En person som benytter et IKT-system, også omtalt som sluttbruker.n persons identitet i et IKT-system. Til brukeren hører et brukernavn og passord, og en bruker kan få tildelt bestemte rettigheter til tjenester og filer. Se også brukerkonto.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brugde [norsk]    Cetorhinus maximus [latin]   marin (bruskfisker, gråhaier, brugdefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Brubru [norsk]    Brubru [engelsk]   Nilaus afer [latin]   Fairly common in the northern Rift Valley with 5-6 birds at Lake Baringo 21/11, 2 here 22/11 and 1 at Lake Bogoria 23/11. Also 1 in Masai Mara 29/11, 1 in Tsavo West NP 1/12 and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunei [norsk]    Brunei [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker [norsk]    consumer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker [norsk]    user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brugge [norsk]    Brügge [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
brutto [norsk]    bto. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
brugde [norsk]    šuorja [samisk]   (s) (-rjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Brun HT [norsk]    E155 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Brun FK [norsk]    E154 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Brun HT [norsk]    E155 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Brunost [norsk]    Bruvnnavuosta [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Hengebru [norsk]    Suspension bridge [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bro, bru [norsk]    Pons, pontis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Brungylt [norsk]    Acantholabrus palloni [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, berggyltfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Brunfalk [norsk]    Brown Falcon [engelsk]   Falco berigora [latin]   Kun sett en gang i nord; 1 Edmonton 19.11. Ellers relativt vanlig i de sørlige områdene av New South Wales og i det indre av Victoria 24.-30.11. Til slutt 1 Peterborough 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfibi [norsk]    Say's Phoebe [engelsk]   Sayornis saya [latin]   NM
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brushane [norsk]    Ruff [engelsk]   Philomachus pugnax [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsule [norsk]    Brown Booby [engelsk]   Sula leucogaster [latin]   1 str Golfito-Carara 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunpiha [norsk]    Rufous Piha [engelsk]   Lipaugus unirufus [latin]   1 La Selva 1/3, 2 Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brushane [norsk]    Ruff [engelsk]   Philomachus pugnax [latin]   Daglig i Keoladeo med mellom 50 og 350 ind. Dessuten 200 ved Bund Baretha 22.2., 50 ved Taj Mahal, Agra 24.2., to ved Dhikala, Corbett 26.2. og 300 ved Sultanpur 4.3. Også spredte obs. fra bussen på transportstrekningene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brushane [norsk]    Ruff [engelsk]   Philomachus pugnax [latin]   About 150 were noted at Lake Nakuru 20/11 and also quite numerous at Lake Bogoria 23/11. Apart from this only a few scattered sightings of 1-3 birds.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunigle [norsk]    Brown Leech [engelsk]   Haemadipsa zeylanica [latin]   Vanlig og innpåsliten i Poring, Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brudeferd [norsk]    Wedding procession [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bruker-ID [norsk]    Se brukeridentitet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brunnakke [norsk]    Eurasian Wigeon [engelsk]   Anas penelope [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntrost [norsk]    Dusky Thrush [engelsk]   Turdus naumanni naumanni [latin]   5+ Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntrost [norsk]    Dusky Thrush [engelsk]   Turdus naumanni [latin]   Underarten ’svartflekktrost’ T. n. eunomus var vanlig. Nominatunderarten ’rødflekktrost’ T. n. naumanni ble sett på Happy Island 5.5. Mellomform ble registrert den 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunspett [norsk]    Smoky-brown Woodpecker [engelsk]   Veniliornis fumigatus [latin]   1 San Isidro klippe 20/2, 2 Monteverde 27/2, 1 Tapantí 4/3, 2 ss 5/3, 1 Lagarto 8/3, 1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunnakke [norsk]    Eurasian Wigeon [engelsk]   Anas penelope [latin]   Ingen spesielt store flokker av arten ble registrert: 40 ind. ved Keoladeo 21.2. og 60 ved Agra 24.2. Var dagsbeste. Ble sett i små antall ved flere passende lokaliteter i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsmett [norsk]    Fulvous Wren / Superciliated Wren [engelsk]   Cinnycerthia fulva [latin]   3+ Pillahuata 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunrotte [norsk]    Brown Rat [engelsk]   Rattus norvegicus [latin]   10+ Eco Amazonia 3. og 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunspett [norsk]    Smoky-brown Woodpecker [engelsk]   Veniliornis fumigatus [latin]   2 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brukt tid [norsk]    Elapsed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksdata [norsk]    usage data [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user identifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bruk av C [norsk]    The use of C [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bruksklar [norsk]    turnkey [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
brugsvand [dansk]    forbruksvann [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bruksrett [norsk]    Også kalt borett. En særlig tinglig rettighet som gir innehaveren en viss rådighet over en annens eiendom. I arveavgiftsmessig sammenheng anses ikke de avgiftspliktige midler som ytt før giver har gitt fra seg den etter forholdene vesentlige rådighet over midlene. Hvis giver har forbeholdt seg avkastningen av midlene, som den faktiske bruken, vil han således regelmessig anses for fremdeles å ha rådigheten over midlene, selv om han har overdratt øvrige (rettslige) eierbeføyelser, som retten til å pantsette midlene. Dersom bruksretten ikke er så omfattende, vil midlene anses som ytt og det gis fradrag for bruksretten.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
brunsvidd [norsk]    buvdnjan [samisk]   (a) //buvdnjat (-vnnj-) 'bli brunsvidd' //sohkar buvnnjai bánnui 'sukkeret ble brunsvidd i panna'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Brukskunst [norsk]    Handicrafts [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Brukerdata [norsk]    Informasjon knyttet til en bruker. Kan være filer/dokumenter som tilhører brukeren, men også informasjon knyttet til brukerkontoen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukernavn [norsk]    Navn som identifiserer en bruker, ofte knyttet til navnet på personen som eier brukeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruskaktig [norsk]    Chondralis [latin/gresk(?)]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Brunsidelo [norsk]    Red-kneed Dotterel [engelsk]   Erythrogonys cinctus [latin]   1 Hasties Swamp 14.11., 1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11., 10+ Deniliquin 27.11. og 1 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkakadu [norsk]    Glossy Black-Cockatoo [engelsk]   Calyptorhynchus lathami E [latin]   15+ Gilgandra Flora Reserve 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbabaks [norsk]    Kozlov's Babax [engelsk]   Babax koslowi E [latin]   10-15 ind Kanda Shan Gorge
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsanger [norsk]    Dusky Warbler [engelsk]   Phylloscopus fuscatus [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsanger [norsk]    Dusky Warbler [engelsk]   Phylloscopus fuscatus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunseiler [norsk]    Vaux’s Swift [engelsk]   Chaetura vauxi [latin]   Flere Las Cruces 21/2, 20+ San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brundespot [norsk]    Thrush-like Schiffornis [engelsk]   Schiffornis turdinus [latin]   1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunskrike [norsk]    Brown Jay [engelsk]   Cyanocorax morio [latin]   Fåtallig vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunskvett [norsk]    Brown Rock Chat [engelsk]   Cercomela fusca [latin]   25 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 20 dagen etter (sett ved demningen og rundt palasset). Dessuten to underveis mellom Moradabad og Delhi 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsanger [norsk]    Dusky Warbler [engelsk]   Phylloscopus fuscatus [latin]   En sky brunsanger ble hørt og sett i buskene langs veien på nordsiden av Mansarovar, Keoladeo 21.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntianmu [norsk]    Brown Tinamou [engelsk]   Crypturellus obsoletus [latin]   H Manu Road 13.-14.9., H Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brundespot [norsk]    Thrush-like Schiffornis / Thrush-like Manakin [engelsk]   Schiffornis turdinus [latin]   2H Mirador, Pantiacolla 21.9. (Sterkt avvikende sang og fjærdrakt fra andre populasjoner av brundespot  har ført til spekulasjoner om at fugler i dette området faktisk tilhører en foreløpig ubeskrevet art!).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstjert [norsk]    Brown-tailed Rock Chat [engelsk]   Cercomela scotocerca [latin]   The Lake Baringo cliffs is a well-known site for this species, and we did indeed find 3 birds here 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukernavn [norsk]    login name [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    username [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    user name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brumunddal [norsk]    Brummunddal, Brummundal, Brumundal [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Brundtlands [norsk]    The family of the (former) Norwegian Prime Minister
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Brukerkonto [norsk]    En del av et IKT-system som tilhører en bruker. Har ofte knyttet til seg et lagringsområde, e-postadresse og lignende.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Bruskfisker [norsk]    Chondrichthyes [latin]   Klasse III (bl.a. havmus, seks- og syvgjellete haier, gråhaier, håer, ekte skater/rokker)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Brunpelikan [norsk]    Brown Pelican [engelsk]   Pelecanus occidentalis [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvarsler [norsk]    Brown Shrike [engelsk]   Lanius cristatus [latin]   Songpan, Xiahe, Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvarsler [norsk]    Brown Shrike [engelsk]   Lanius cristatus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunpelikan [norsk]    Brown Pelican [engelsk]   Pelecanus occidentalis [latin]   Flere Golfito 23/3, mange str Golfito-Carara 23/3, mange Carara/Tárcoles 24/2, tallrik Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunmusfugl [norsk]    Speckled Mousebird [engelsk]   Colius striatus [latin]   A very common and widespread species seen by us every day except 4/12 (Sokoke Forest and Gedi Ruins). Most days between 15 and 25 were recorded.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunmalkoha [norsk]    Raffles' Malkoha [engelsk]   Phaenicophaeus chlorophaeus [latin]   3 ind Danum 17., 1 ind H ss 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukeragent [norsk]    user agent [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukerkonto [norsk]    user account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukermodus [norsk]    user mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksnummer [norsk]    bnr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bruttoareal [norsk]    Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle etasjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av veggen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter tas ikke med. Brutto grunnareal er grunnareal hele tomta, med tillegg av halvparten av tilstøtende vei, park, plass eller vann, maksimalt 10 meter ut fra eiendomsgrensen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bruttomargin [norsk]    Bruttoresultat delt på omsetning.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
bruksendring [norsk]    change of use [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Brush Cuckoo [engelsk]    Krattgjøk [norsk]   Cacomantis variolosus [latin]   3-4 Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunplystrer [norsk]    Grey Whistler [engelsk]   Pachycephala simplex [latin]   1 Mt. Lewis 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brungerygone [norsk]    Brown Gerygone [engelsk]   Gerygone mouki E [latin]   4-5 Mt. Lewis 13.11. og 5+ Cathedral Fig Tree NP 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbuttnebb [norsk]    Brown Parrotbill [engelsk]   Paradoxornis unicolor [latin]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunpanneara [norsk]    Chestnut-fronted Macaw [engelsk]   Ara severa [latin]   10+ Eco Amazonia 3.9., 5+ TRC 7.-8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 5 ss 19.9., opptil 5 Pantiacolla 21.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunpungmeis [norsk]    Mouse-coloured Penduline Tit [engelsk]   Anthoscopus musculus [latin]   Two sightings: 1 bird seen in scrub at Lake Bogoria 23/11 and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkarakara [norsk]    Chimango Caracara [engelsk]   Milvago chimango [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brudesolfugl [norsk]    Purple-throated Sunbird [engelsk]   Leptocoma sperata / Nectarinia sperata [latin]   1 M Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bruttobeløp [norsk]    gross amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksanalyse [norsk]    usage analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukergruppe [norsk]    user group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerprofil [norsk]    user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bruksendring [norsk]    Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et annet formål enn den er godkjent for. Hvis eiendommen er regulert til annet formål enn den bruk det er søkt om, kreves også dispensasjon fra reguleringsplanen/reguleringsvedtektene.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Brunskulderlo [norsk]    Black-fronted Plover (..Dotterel) [engelsk]   Charadrius (Elseyornis) melanops [latin]   2 Mount Carbine 13.11., 5 Fong-on Bay 16.11. og 2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntornsmett [norsk]    Brown Thornbill [engelsk]   Acanthiza pusilla [latin]   Vanlig i Lamington NP 20.-22.11. og tildels meget vanlig i hele Victoria 30.11.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunissespurv [norsk]    Chipping Sparrow [engelsk]   Spizella passerina [latin]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfossekall [norsk]    Brown Dipper [engelsk]   Cinclus pallasii [latin]   1 ind Dali, 1 ind Xiaguan, 2 ind Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfjellfink [norsk]    Hodgson's Mountain-Finch [engelsk]   Leucosticte nemoricola [latin]   Koko Nor, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Pass, str Maoshuan-Yushu, str Madoi-Wenquan, Er La Pass
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkinnstær [norsk]    Chestnut-tailed Starling [engelsk]   Sturnus philippensis [latin]   15 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfiskeugle [norsk]    Brown Fish Owl [engelsk]   Ketupa zeylonensis [latin]   Ett ind. i Corbett 26. og 27.2. Dette var en fugl med fast tilhold i et bestemt tre som våre guider kjente til. Den gikk mao greit å finne, og lot seg gladelig avfotografere. En stor ugle som fløy over oss i mørket ved Ramganga Resort, Jhamaria 27.2. var sannsynligvis en Ketupa.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfossekall [norsk]    Brown Dipper [engelsk]   Cinclus pallasii [latin]   Turens eneste obs. var ett ind. ved Kosi-elven ca. 10 km nord for Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodespurv [norsk]    Red-headed Bunting [engelsk]   Emberiza bruniceps [latin]   Tre ind. ble sett noen få km før ankomst til Bund Baretha 23.2. Arten kan være temmelig vanlig senere på våren, da de trekker forbi i stort antall.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntipptukan [norsk]    Chestnut-tipped Toucanet [engelsk]   Aulacorhynchus derbianus [latin]   1H Amazonia Lodge 18.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkinntukan [norsk]    Chestnut-eared Aracari [engelsk]   Pteroglossus castanotis [latin]   1 TRC 8.9., 1 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9., 2 Manu Road 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunørespett [norsk]    Brown-eared Woodpecker [engelsk]   Campethera caroli [latin]   One of the highlights our last morning in Kakamega Forest 27/11 was a splendid Brown-eared Woodpecker that showed itself very well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkinntukan [norsk]    Chestnut-eared Aracari [engelsk]   Pteroglossus castanotis [latin]   1 Salto Incartado 1.12., 3 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bruk stilsett [norsk]    enable style sheets [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brush strokes [engelsk]    penselstrøk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    easy-to-use [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk av minne [norsk]    Memory Usage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerpassord [norsk]    user password [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    user-friendly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk, praksis [norsk]    usage [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Brutto format [norsk]    formatet som er trykksakens mål + de utfallende trykk (ca 3-5 mm).
Grafisk ordliste © Grøset
Bruttoresultat [norsk]    Dekningsbidrag [Synonym]   Omsetning av solgte varer/tjenester, minus alle variable kostnader som er direkte knyttet til å frambringe varen/tjenesten.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerterminal [norsk]    Utstyr som er koplet til nettet, for eksempel en PC.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brunbarkkryper [norsk]    Brown Treecreeper [engelsk]   Climacteris picumnus E [latin]   Relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria 23.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunspottefugl [norsk]    Brown Thrasher [engelsk]   Toxostoma rufum [latin]   1 ind Cimarron NG - KA 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvingegjøk [norsk]    Red-winged Cuckoo [engelsk]   Clamator coromandus [latin]   1 ind ved Bagou Temple - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronevireo [norsk]    Brown-capped Vireo [engelsk]   Vireo leucophrys [latin]   2 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Monteverde 27/2, 1 Tapantí 4/3, 2 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsideparula [norsk]    Chestnut-sided Warbler [engelsk]   Dendroica pensylvanica [latin]   Flere Las Cruces 21/2, få ss 22/2, 10 Golfito 23/2, 2 Carara 24/2, få La Selva 1/3, få ss 2/3, 1 Tapantí 4/3, 5 ss 5/3, få Lagarto 7/3 og 8/3, flere Monteverde 10/3, 3 Carara 11/3, 5+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronevireo [norsk]    Brown-capped Vireo [engelsk]   Vireo leucophrys [latin]   1 Machu Picchu 2.9., 2 Manu Road 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbrystspurv [norsk]    Rufous-breasted Warbling-Finch [engelsk]   Poospiza rubecula E [latin]   1 Santa Eulalia Valley 30.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunoropendola [norsk]    Russet-backed Oropendola [engelsk]   Psarocolius angustifrons [latin]   Vanlig øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunplystreand [norsk]    Fulvous Whistling-Duck [engelsk]   Dendrocygna bicolor [latin]   8 at Lake Baringo 22/11 and 25 at Dunga Point, Kisumu 28/11 were our only observations.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunryggbieter [norsk]    Blue-headed Bee-eater [engelsk]   Merops muelleri [latin]   One of the gems in Kakamega Forest is the Blue-headed Bee-eater and we found one near the pumphouse at Isecheno Forest Station late evening 25/11. The bird sat perched in a dead tree.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brungressanger [norsk]    Pectoral-patch Cisticola [engelsk]   Cisticola brunnescens [latin]   Fairly common in suitable habitat: 1-2 birds on grassland outside the Naro Moru River Lodge, Mt. Kenya 17/11, 10-15 seen in Hell`s Gate NP 19/11 and 10 on the Athi Plains 1/12. Most of these were seen in display flight.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronevever [norsk]    Brown-capped Weaver [engelsk]   Ploceus insignis [latin]   1 in Mt. Kenya NP 17/11, 4 in Saiwa Swamp NP 24/11 and 2-5 birds daily in Kakamega Forest 25/11-27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunplystreand [norsk]    Fulvous Whistling-Duck [engelsk]   Dendrocygna bicolor [latin]   5 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunnålstjert [norsk]    Brown-capped Tit-Spinetail [engelsk]   Leptasthenura fuliginiceps [latin]   2 Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntornskrike [norsk]    Brown Cacholote [engelsk]   Pseudoseisura lophotes [latin]   3 JVG 19.11., 4 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brun spydhjort [norsk]    Brown Brocket (Grey Brocket) Deer [engelsk]   Mazama gouazoupira [latin]   1 Chancani Rd 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunskjeggfugl [norsk]    Brown Barbet [engelsk]   Calorhamphus fuliginosus [latin]   3 ind Poring 9., opptil 3 ind Sukau 13.-15., 2 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunryggbylbyl [norsk]    Puff-backed Bulbul [engelsk]   Pycnonotus eutilotus [latin]   1 ind H Poring 10., 4 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodesanger [norsk]    Yellow-breasted Warbler [engelsk]   Seicercus montis [latin]   Relativt vanlig Kinabalu Park
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukte enheter [norsk]    allotment used [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukte enheter [norsk]    Allotments Used [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerkontroll [norsk]    user control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brutto tonnasje [norsk]    Bruttotonnasje er skipets totale rominnhold i registertonn (BRT).
Maritim ordliste © MaritimStart
Brukeridentitet [norsk]    En identifikator som unikt identifiserer en brukerkonto. Ofte et brukernavn.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerrettighet [norsk]    En rettighet knyttet til en spesifikk brukerkonto. Det kan for eksempel være en brukerkontos rettighet til å lese og skrive til et dokument.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brugdefamilien, [norsk]    Cetorhinidae [latin]   Familie (bl.a. brugde)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Brunhodeavosett [norsk]    Red-necked Avocet [engelsk]   Recurvirostra novaehollandiae [latin]   100+ Deniliquin 27.11. og 25-30 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunlerkesanger [norsk]    Brown Songlark [engelsk]   Cinclorhamphus cruralis E [latin]   2 Mary Farms 13.11. og 5-10 Deniliquin 26. og 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhonningeter [norsk]    Brown Honeyeater [engelsk]   Lichmera indistincta [latin]   1 Kingfisher Park 13.11., 2 Abbatoir Swamp 14.11., 4-5 Cairns 18.11., 1 Redland Bay 19.11. og 1 Warrumbungle NP 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodetrupial [norsk]    Brown-headed Cowbird [engelsk]   Molothrus ater [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbrystbylbyl [norsk]    Brown-breasted Bulbul [engelsk]   Pycnonotus xanthorrhous [latin]   Tengchong, Xiaguan, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfluesnapper [norsk]    Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Muscicapa dauurica [latin]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfluesnapper [norsk]    Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Muscicapa dauurica [latin]   Fåtallig men regelmessig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstenktyrann [norsk]    Brown-crested Flycatcher [engelsk]   Myiarchus tyrannulus [latin]   2 Santa Rosa 26/2, 1 str Liberia-Monteverde 27/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkroneparula [norsk]    Rufous-capped Warbler [engelsk]   Basileuterus rufifrons [latin]   10 Santa Rosa 26/2, 2 San Luis Valley 9/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodetanagar [norsk]    Bay-headed Tanager [engelsk]   Tangara gyrola [latin]   2 Las Cruces 22/2, 3 Carara 24/2, 1 Tapantí 4/3, 2 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstenktyrann [norsk]    Brown-crested Flycatcher [engelsk]   Myiarchus tyrannulus [latin]   1 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodetanagar [norsk]    Bay-headed Tanager [engelsk]   Tangara gyrola [latin]   2 Manu Road 14.9., 1 Amazonia Lodge 18.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodetamarin [norsk]    Saddle-backed Tamarin [engelsk]   Saguinus fuscicollis [latin]   15 Eco Amazonia 4.9., 20 Explorer’s Inn 10.9., 10 Pantiacolla 20. og 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronesjagra [norsk]    Brown-crowned Tchagra [engelsk]   Tchagra australis [latin]   A few scattered sightings, all of singles: Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11, Saiwa Swamp NP 24/11 and Kakamega Forest 26/11 and 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronemotmot [norsk]    Rufous-capped Motmot [engelsk]   Baryphthengus ruficapillus [latin]   1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bruntyrannulett [norsk]    Mouse-coloured Tyrannulet [engelsk]   Phaeomyias murina [latin]   1H Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstenktyrann [norsk]    Brown-crested Flycatcher [engelsk]   Myiarchus tyrannulus [latin]   1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brungumptrupial [norsk]    Brown-and-yellow Marshbird [engelsk]   Pseudoleistes virescens  [latin]   15+ Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfluesnapper [norsk]    Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Muscicapa dauurica [latin]   1-2 ind Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukerrettighet [norsk]    user rights [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bruun, Lavendel [norsk]    Brown, Lavender [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Brutal / amazing [engelsk]    Rått [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Brush Bronzewing [engelsk]    Krattglansdue [norsk]   Phaps elegans [latin]   Spredt Wilsons Prom 5. og 6.12., 1 Shallow Inlet 7.12. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstammeløper [norsk]    Ruddy Treerunner  [engelsk]   Margarornis rubiginosus [latin]   1 str Cartago-San Gerardo de Dota 18/2, 5 San Gerardo de Dota 19/2, 1 ss 20/2, 2 Monteverde 27/2, 1 Tapantí 4/3, 1 Monteverde 9/3 og 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbuetreløper [norsk]    Brown-billed Scythebill  [engelsk]   Campylorhaphus pusillus [latin]   1 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunsørgetyrann [norsk]    Rufous Mourner [engelsk]   Rhytipterna holerythra [latin]   1 Golfito skogsvei 22/2, 1 La Selva 1/3, 2 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbuksandhøne [norsk]    Chestnut-bellied Sandgrouse [engelsk]   Pterocles exustus [latin]   Ved den sørlig inngangen til Keoladeo, like på utsiden av parken, observerte vi til sammen 27 flyvende ind. Dessuten fem ind. på sørsiden av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupeapalis [norsk]    Chestnut-throated Apalis [engelsk]   Apalis porphyrolaema [latin]   Appeared to bo quite common on Mt. Kenya and we noted a total of 10 birds here 17/11; all within the national park.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brungumpfrøeter [norsk]    Grey-and-chestnut Seedeater [engelsk]   Sporophila hypochroma [latin]   5 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronetrupial [norsk]    Chestnut-capped Blackbird [engelsk]   Agelaius ruficapillus [latin]   2 Graneros Town 22.11., 2 Otamendi 28.11., 2 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvingetrupial [norsk]    Bay-winged Cowbird [engelsk]   Molothrus badius [latin]   2 Yavi 17.11., 10+ Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 10+ str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 10+ Pardices 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brussels sprouts [engelsk]    rosenkål [norsk]   chou de Bruxelles [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
brudd i sperring [norsk]    gaps [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bruk, benyttelse [norsk]    utilization [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Brukerinformasjon [norsk]    Informasjon som lagres om en bruker (for eksempel vedkommendes identitet og passord på en tjeneste).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerintegrasjon [norsk]    Mange tjenester krever at en person logger seg på med brukernavn og passord. Brukerintegrasjon vil si at man slipper å ha et eget brukernavn og passord for hver tjeneste. Løses ved at et eget system, usynlig for brukeren, koordinerer påloggingen. "Single sign-on" er et eksempel på brukerintegrasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brun lysprikkfisk [norsk]    Lampanyctus macdonaldi [latin]   marin (beinfisker, prikkfisker, lysprikkfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Brunkinnskogtrost [norsk]    Swainson's Thrush [engelsk]   Catharus ustulatus [latin]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvingebuttnebb [norsk]    Brown-winged Parrotbill [engelsk]   Paradoxornis brunneus [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvingeparakitt [norsk]    Orange-chinned Parakeet [engelsk]   Brotogeris jugularis [latin]   5 Las Cruces 21/2, 2 La Selva 6/3, 5 Lagarto 7/3, 3 ss 8/3, 15 Carara 11/3, 2 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbukmeiskryper [norsk]    Plain Xenops  [engelsk]   Xenops minutus [latin]   3 Carara 24/2, 2 ss 25/2, 1 La Selva 1/3, 5 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbukmeiskryper [norsk]    Plain Xenops [engelsk]   Xenops minutus [latin]   1 Eco Amazonia 3.-4.9., 1 TRC 8.9., 2 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 22.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunryggmaurpitta [norsk]    Thrush-like Antpitta [engelsk]   Myrmothera campanisona [latin]   1 + 5H Amazonia Lodge 16.9., 1H ss 18. og 19.9., 1H Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhalspløsøye [norsk]    Jameson's Wattle-eye [engelsk]   Dyaphorophyia jamesoni [latin]   4 birds seen in Kakamega Forest 27/11, all along the road leading to the Rondo Retreat Centre, our lodge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brushland Tinamou [engelsk]    Busktinamu [norsk]   Nothoprocta cinerascens [latin]   1+1H JVG 19.11., H ss 20.11., 3 Chancani Rd 23.11., 2 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunørepapegøye [norsk]    Pileated Parrot [engelsk]   Pionopsitta pileata [latin]   5+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 10+ Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkinnskogtrost [norsk]    Swainson's Thrush [engelsk]   Catharus ustulatus [latin]   1 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodetopptimal [norsk]    Chestnut-crested Yuhina [engelsk]   Yuhina everetti E [latin]   5 ind Kinabalu Park 6., 2 ind ss 8. (reir ble funnet), 10+ ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukergrensesnitt [norsk]    user interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruk av jokertegn [norsk]    globbing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruttofortjeneste [norsk]    gross margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brunei Darussalam [norsk]    Negara Brunei Darussalam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruk av jokertegn [norsk]    wildcarding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksenhet i bolig [norsk]    occupancy unit in a dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Brunørefjellspurv [norsk]    Red-necked Snowfinch [engelsk]   Montifringilla ruficollis [latin]   Koko Nor, str Gonghe-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkroneskogtrost [norsk]    Ruddy-capped Nigthingale-Thrush [engelsk]   Catharus frantzii [latin]   2 San Gerardo de Dota 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunissekjerrspurv [norsk]    Chestnut-capped Brush-Finch [engelsk]   Buarremon brunneinucha [latin]   2 Tapantí 5/3, 2 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesaltator [norsk]    Buff-throated Saltator [engelsk]   Saltator maximus [latin]   1 San Isidro klippe 20/2, 1 Las Cruces 21/2, flere str Golfito-San Mateo 23/2, 2 Carara 24/2, 1 str Arenal-Puerto Viejo 29/2, 10 La Selva 1/3, få ss 2/3, 2 Tapantí 4/3, 1 La Selva 6/3, flere Lagarto 7/3 og 8/3, 5 San Luis Valley 9/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupedovendyr [norsk]    Brown-throated Sloth [engelsk]   Bradypus variegatus [latin]   1 La Selva 1/3, 2 ad + 1 juv str La Selva-Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodeskjeggfugl [norsk]    Brown-headed Barbet [engelsk]   Megalaima zeylanica [latin]   Daglig ved Keoladeo og Bund Baretha, bortsett fra 21.2. Høyeste antall var 3-4 ind. 19.2. og 3 ind. 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronedovenfugl [norsk]    Chestnut-capped Puffbird [engelsk]   Bucco macrodactylus [latin]   1 TRC 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunissekjerrspurv [norsk]    Chestnut-capped Brush-Finch [engelsk]   Buarremon brunneinucha / Atlapetes brunneinucha [latin]   4 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesaltator [norsk]    Buff-throated Saltator [engelsk]   Saltator maximus [latin]   1 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 8.9., 1 Manu Road 13.-14.9., 1 Amazonia Lodge 16.9., 1 Pantiacolla 21.9., 1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunpanneeremomela [norsk]    Turner's Eremomela [engelsk]   Eremomela turneri [latin]   1 skulking individual in the Kakamega Forest (Ikuywa brige) 26/11 was followed by 3 more cooperative birds in Kakamega Forest 27/11; this time in forest near our lodge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunryggrørkryper [norsk]    Curve-billed Reedhaunter [engelsk]   Limnornis curvirostris [latin]   5+ Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brungumpkjeglenebb [norsk]    Chestnut-vented Conebill [engelsk]   Conirostrum speciosum [latin]   2-3 Calilegua 14. og 15.11., 2 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhodekjerrspurv [norsk]    Fulvous-headed Brush-Finch [engelsk]   Atlapetes fulviceps [latin]   3 Yala 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bruking, benytting [norsk]    utilizing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Brukeradministrasjon [norsk]    Håndtering av brukerne i et datasystem, blant annet oppretting og sletting av brukere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brunhodehonningeter [norsk]    Brown-headed Honeyeater [engelsk]   Melithreptus brevirostris E [latin]   4-5 Warrumbungle NP 23.11., vanlig v/Booberoi State Forest 24.11., 10-15 Deniliquin 28.11., 2-3 Wyperfeld NP 30.11., 2 Grampians NP 1.12., 1 Wilsons Prom 6.12. og 1 Kinglake NP 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunrygghonningeter [norsk]    Brown-backed Honeyeater [engelsk]   Ramsayornis modestus [latin]   5 Hartley Creek 12.11., 2 Abbatoir Swamp 14.11. og vanlig Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brun pungspissekorn [norsk]    Brown Antechinus [engelsk]   Antechinus stuartii [latin]   1 Sherwood Forest 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesandsvale [norsk]    Plain Martin [engelsk]   Riparia paludicola [latin]   Ruili, Xiaguan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunflankebrillefugl [norsk]    Chestnut-flanked White-eye [engelsk]   Zosterops erythropleura [latin]   Dali, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunflankebrillefugl [norsk]    Chestnut-flanked White-eye [engelsk]   Zosterops erythropleura [latin]   Vanlig. Største antall 370 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesandsvale [norsk]    Plain Martin [engelsk]   Riparia paludicola [latin]   Svært vanlig i lavlandet og sett daglig, bortsett fra 20.2. Som regel mellom ti og femti, men over hundre registrert ved Bund Baretha 22. og 23.2. Fraværende i fjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunørelattertrost [norsk]    Streaked Laughingthrush [engelsk]   Garrulax lineatus [latin]   Arten er vanlig oppe i fjellene og ble sett hver dag her; 30 ind. ved Naini Tal 1.3., 15 ved Sat Tal 2.3. Og 20 ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunryggmaurvarsler [norsk]    Chestnut-backed Antshrike [engelsk]   Thamnophilus palliatus [latin]   H Manu Road 15.9., 1 sett ss 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunvingemaurvarsler [norsk]    Mouse-coloured Antshrike [engelsk]   Thamnophilus murinus [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunstrupesandsvale [norsk]    Plain Martin [engelsk]   Riparia paludicola [latin]   Fairly common: seen daily at Mt. Kenya with up to 15 birds (17/11), also quite common at Lake Naivasha and Lake Nakuru 19/11 and 20/11. Singles noted at Lake Baringo 22/11 and in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronebuskvarsler [norsk]    Lühder's Bush-shrike [engelsk]   Laniarius luehderi [latin]   Quite common in the western forests and we noted 10 in Saiwa Swamp NP 24/11, 5 in Kakamega Forest 26/11 and 2 here 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbrillebladdanser [norsk]    Bay-ringed Tyrannulet [engelsk]   Phylloscartes sylviolus [latin]   1 Cruce Caballero 2.12., 2 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunkronehvitstjert [norsk]    Brown-capped Whitestart [engelsk]   Myioborus brunniceps [latin]   2-3 Calilegua 14. og 15.11., 1 Yala 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhettelattertrost [norsk]    Chestnut-capped Laughingthrush [engelsk]   Garrulax mitratus [latin]   Relativt vanlig i Kinabalu park
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukerkontokontroll [norsk]    User Account Control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerinnstillinger [norsk]    user locale [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeradministrasjon [norsk]    User Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert felt [norsk]    user-defined field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert stil [norsk]    user-defined style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukt kjernebrensel [norsk]    spent nuclear fuel [engelsk]   SNF [akronym]   Dette kommer fra atomubåtreaktorer eller kjernekraftverk
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Brunpannehjelmvarsler [norsk]    Chestnut-fronted Helmetshrike [engelsk]   Prionops scopifrons [latin]   Very common in Sokoke Forest: 30 logged here 4/12 and 20 the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brukerdefinert objekt [norsk]    user-defined object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruttonasjonalprodukt [norsk]    BNP [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bruker(kunde)valgsystem [norsk]    customer choice systems [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
brukergrensesnittspråk [norsk]    user interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brush (Little) Wattlebird [engelsk]    Banksiahonningeter [norsk]   Anthochaera chrysoptera E [latin]   2 Grampians NP 1.12., 2 Philip Island 5.12. og 10-15 og 2-3 Wilsons Prom 6. og 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bruk, legg til endringer [norsk]    apply [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruker med onde hensikter [norsk]    malicious user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeradministrativt system [norsk]    Forkortes BAS. Inneholder informasjon om brukerne ved en organisasjon, basert på opplysninger fra et skoleadministrativt system (SAS). Et BAS oppretter brukere, lager brukernavn og passord og lagrer andre påkrevde opplysninger. I tillegg oppgir det etter avtale nødvendige opplysninger til tjenester som har behov for informasjon om brukerne.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukeridentitet, bruker-ID [norsk]    user id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bruke, håndtere; utøve, ha [norsk]    wield [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brukerselvklarert sertifikat [norsk]    User Self Trust Certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervalgt grensesnittspråk [norsk]    user-preferred interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruke, forbruke; fortære; konsumere [norsk]    consume [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brukerstøtte (IKT); støtte (allment) [avløserord]    support [norsk]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bruse, fosse; strømme; bølge; dønning [norsk]    surge [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bruke, gjøre bruk av, benytte, utnytte [norsk]    utilize [engelsk]   [jutilais] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bruke farger innen én fargetone [norsk]    Monochromatic [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Brute force bereft of wisdom falls to ruin by its own weight [engelsk]    Vis consili expers mole ruit sua [latin]   (Discretion is the better part of valor) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom