Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bruke [bokmål/riksmål/nynorsk]    gjøre et objekt nyttig, nytte, utføre en handling ved hjelp av en ting Du må bruke vettet! Jeg brukte hatten til vassbytte Du bare bruker meg gjere noko til stadig, som regel, så ofte at det vert ei vane Jeg bruker å bade hver lørdag. forandre noe slik at det minker eller forsvinner Han har brukt alt dopapiret.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bruke [norsk]    apply [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruke [norsk]    consume [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 50 omtrentlig(e)
Bruker [norsk]    En person som benytter et IKT-system, også omtalt som sluttbruker.n persons identitet i et IKT-system. Til brukeren hører et brukernavn og passord, og en bruker kan få tildelt bestemte rettigheter til tjenester og filer. Se også brukerkonto.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruker [norsk]    consumer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker [norsk]    user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forbruke [norsk]    consume [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Bruker-ID [norsk]    Se brukeridentitet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruker-ID [norsk]    user ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user identifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerdata [norsk]    Informasjon knyttet til en bruker. Kan være filer/dokumenter som tilhører brukeren, men også informasjon knyttet til brukerkontoen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukernavn [norsk]    Navn som identifiserer en bruker, ofte knyttet til navnet på personen som eier brukeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukernavn [norsk]    login name [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    username [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    user name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerkonto [norsk]    En del av et IKT-system som tilhører en bruker. Har ofte knyttet til seg et lagringsområde, e-postadresse og lignende.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukeragent [norsk]    user agent [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukerkonto [norsk]    user account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukermodus [norsk]    user mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukergruppe [norsk]    user group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerprofil [norsk]    user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    easy-to-use [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerpassord [norsk]    user password [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    user-friendly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerterminal [norsk]    Utstyr som er koplet til nettet, for eksempel en PC.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukerkontroll [norsk]    user control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeridentitet [norsk]    En identifikator som unikt identifiserer en brukerkonto. Ofte et brukernavn.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerrettighet [norsk]    En rettighet knyttet til en spesifikk brukerkonto. Det kan for eksempel være en brukerkontos rettighet til å lese og skrive til et dokument.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
slå på, bruke [norsk]    activate [engelsk]   (vise e.l)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukerrettighet [norsk]    user rights [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerinformasjon [norsk]    Informasjon som lagres om en bruker (for eksempel vedkommendes identitet og passord på en tjeneste).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerintegrasjon [norsk]    Mange tjenester krever at en person logger seg på med brukernavn og passord. Brukerintegrasjon vil si at man slipper å ha et eget brukernavn og passord for hver tjeneste. Løses ved at et eget system, usynlig for brukeren, koordinerer påloggingen. "Single sign-on" er et eksempel på brukerintegrasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukergrensesnitt [norsk]    user interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukerkontokontroll [norsk]    User Account Control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerinnstillinger [norsk]    user locale [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert felt [norsk]    user-defined field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert stil [norsk]    user-defined style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeradministrasjon [norsk]    Håndtering av brukerne i et datasystem, blant annet oppretting og sletting av brukere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukeradministrasjon [norsk]    User Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert objekt [norsk]    user-defined object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker(kunde)valgsystem [norsk]    customer choice systems [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
brukergrensesnittspråk [norsk]    user interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker med onde hensikter [norsk]    malicious user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukeridentitet, bruker-ID [norsk]    user id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Brukeradministrativt system [norsk]    Forkortes BAS. Inneholder informasjon om brukerne ved en organisasjon, basert på opplysninger fra et skoleadministrativt system (SAS). Et BAS oppretter brukere, lager brukernavn og passord og lagrer andre påkrevde opplysninger. I tillegg oppgir det etter avtale nødvendige opplysninger til tjenester som har behov for informasjon om brukerne.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruke, håndtere; utøve, ha [norsk]    wield [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brukerselvklarert sertifikat [norsk]    User Self Trust Certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervalgt grensesnittspråk [norsk]    user-preferred interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerstøtte (IKT); støtte (allment) [avløserord]    support [norsk]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bruke, forbruke; fortære; konsumere [norsk]    consume [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bruke farger innen én fargetone [norsk]    Monochromatic [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
bruke, gjøre bruk av, benytte, utnytte [norsk]    utilize [engelsk]   [jutilais] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no