Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bruker [bokmål]    person som bruker el. anvender noe forbruker, konsument
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Bruker [norsk]    En person som benytter et IKT-system, også omtalt som sluttbruker.n persons identitet i et IKT-system. Til brukeren hører et brukernavn og passord, og en bruker kan få tildelt bestemte rettigheter til tjenester og filer. Se også brukerkonto.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruker [norsk]    consumer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker [norsk]    user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 54 omtrentlig(e)
Bruker-ID [norsk]    Se brukeridentitet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
forbruker [norsk]    consumer [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bruker-ID [norsk]    user ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user identifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerdata [norsk]    Informasjon knyttet til en bruker. Kan være filer/dokumenter som tilhører brukeren, men også informasjon knyttet til brukerkontoen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukernavn [norsk]    Navn som identifiserer en bruker, ofte knyttet til navnet på personen som eier brukeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukernavn [norsk]    login name [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    username [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brukernavn [norsk]    user name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerkonto [norsk]    En del av et IKT-system som tilhører en bruker. Har ofte knyttet til seg et lagringsområde, e-postadresse og lignende.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukeragent [norsk]    user agent [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sluttbruker [norsk]    end user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerkonto [norsk]    user account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukermodus [norsk]    user mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Feide-bruker [norsk]    En person som har fått tildelt et Feide-navn for pålogging til tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
lokal bruker [norsk]    local user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-postbruker [norsk]    mail user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukergruppe [norsk]    user group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerprofil [norsk]    user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonym bruker [norsk]    anonymous user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    easy-to-use [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerpassord [norsk]    user password [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervennlig [norsk]    user-friendly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerterminal [norsk]    Utstyr som er koplet til nettet, for eksempel en PC.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
standardbruker [norsk]    default user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
postboksbruker [norsk]    mailbox user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerkontroll [norsk]    user control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeridentitet [norsk]    En identifikator som unikt identifiserer en brukerkonto. Ofte et brukernavn.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerrettighet [norsk]    En rettighet knyttet til en spesifikk brukerkonto. Det kan for eksempel være en brukerkontos rettighet til å lese og skrive til et dokument.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukerrettighet [norsk]    user rights [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilkoblet bruker [norsk]    connected user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerinformasjon [norsk]    Informasjon som lagres om en bruker (for eksempel vedkommendes identitet og passord på en tjeneste).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerintegrasjon [norsk]    Mange tjenester krever at en person logger seg på med brukernavn og passord. Brukerintegrasjon vil si at man slipper å ha et eget brukernavn og passord for hver tjeneste. Løses ved at et eget system, usynlig for brukeren, koordinerer påloggingen. "Single sign-on" er et eksempel på brukerintegrasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukergrensesnitt [norsk]    user interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
autorisert bruker [norsk]    authorized user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salg til forbruker [avløserord]    business-to-consumer / B2C [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
salg til forbruker [norsk]    business to consumer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
privilegert bruker [norsk]    power user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerkontokontroll [norsk]    User Account Control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerinnstillinger [norsk]    user locale [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert felt [norsk]    user-defined field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert stil [norsk]    user-defined style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukeradministrasjon [norsk]    Håndtering av brukerne i et datasystem, blant annet oppretting og sletting av brukere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukeradministrasjon [norsk]    User Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerdefinert objekt [norsk]    user-defined object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker(kunde)valgsystem [norsk]    customer choice systems [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
brukergrensesnittspråk [norsk]    user interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker med onde hensikter [norsk]    malicious user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukeridentitet, bruker-ID [norsk]    user id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Brukeradministrativt system [norsk]    Forkortes BAS. Inneholder informasjon om brukerne ved en organisasjon, basert på opplysninger fra et skoleadministrativt system (SAS). Et BAS oppretter brukere, lager brukernavn og passord og lagrer andre påkrevde opplysninger. I tillegg oppgir det etter avtale nødvendige opplysninger til tjenester som har behov for informasjon om brukerne.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukerselvklarert sertifikat [norsk]    User Self Trust Certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukervalgt grensesnittspråk [norsk]    user-preferred interface language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerstøtte (IKT); støtte (allment) [avløserord]    support [norsk]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet