Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brukerrettighet [norsk]    En rettighet knyttet til en spesifikk brukerkonto. Det kan for eksempel være en brukerkontos rettighet til å lese og skrive til et dokument.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukerrettighet [norsk]    user rights [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft