Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bruksendring [norsk]    change of use [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Bruksendring [norsk]    Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et annet formål enn den er godkjent for. Hvis eiendommen er regulert til annet formål enn den bruk det er søkt om, kreves også dispensasjon fra reguleringsplanen/reguleringsvedtektene.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no