Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bruksnummer [norsk]    bnr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Gårdsnummer / bruksnummer [norsk]    Registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården og bruksnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no