Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
brusk [norsk]    Cartilago, -inis [latin]   (gr. syn.: chondros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
brusk [norsk]    Chondros [gresk]   (lat. syn.: cartilago)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
brusk [norsk]    cartilago [med. el. latin]   Brusk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bruskaktig [norsk]    Chondralis [latin/gresk(?)]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bruskfisker [norsk]    Chondrichthyes [latin]   Klasse III (bl.a. havmus, seks- og syvgjellete haier, gråhaier, håer, ekte skater/rokker)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag