Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
brutto [norsk]    bto. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Bruttoareal [norsk]    Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle etasjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av veggen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter tas ikke med. Brutto grunnareal er grunnareal hele tomta, med tillegg av halvparten av tilstøtende vei, park, plass eller vann, maksimalt 10 meter ut fra eiendomsgrensen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bruttomargin [norsk]    Bruttoresultat delt på omsetning.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
bruttobeløp [norsk]    gross amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brutto format [norsk]    formatet som er trykksakens mål + de utfallende trykk (ca 3-5 mm).
Grafisk ordliste © Grøset
Bruttoresultat [norsk]    Dekningsbidrag [Synonym]   Omsetning av solgte varer/tjenester, minus alle variable kostnader som er direkte knyttet til å frambringe varen/tjenesten.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Brutto tonnasje [norsk]    Bruttotonnasje er skipets totale rominnhold i registertonn (BRT).
Maritim ordliste © MaritimStart
bruttofortjeneste [norsk]    gross margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruttonasjonalprodukt [norsk]    BNP [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad