Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
budget [dansk]    budsjett
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
budget [engelsk]    budsjett
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
budget [fransk]    budjsett
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
budget [engelsk]    budsjett [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Budget [engelsk]    budsjett [norsk]   BUDG [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
budget [engelsk]    budsjett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
budget model [engelsk]    budsjettmodell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fiscal Budget [engelsk]    statsbudsjettet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
National Budget [engelsk]    nasjonalbudsjettet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
budget allocated [engelsk]    tildelt budsjett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
budget criteria system [engelsk]    kriteriesystemet [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
chapters of the budget [engelsk]    budsjettkapitlene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Budget Recommendation S. I [engelsk]    Budsjett-innst. S. I [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Budget Recommendation S. I []    finanskomiteens innstilling [norsk]   Recommendation of the Committee on Finance and Economic Affairs [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
consideration of the Fiscal Budget [engelsk]    behandlingen av statsbudsjettet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget