Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
budsjettkapitlene [norsk]    chapters of the budget [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget