Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bue [bokmål]    kurve, sving våpen laget av en bøyelig stang av treverk, glassfiber ell.l med en streng spent opp i hver ende; brukt på jakt og i krig (arkitektur) bueformet hvelving som spenner over en åpning i en bygning og er båret av pilarer eller søyler (musikk) redskap man kan stryke over strengene på et strykeinstrument for å frembringe toner; består av en trestokk med en streng av hestehår utspent mellom endene Se også: Google bue (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bue [fransk]    Hunkjønn, entall av bu.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bue [norsk]    Arcus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
imbue [engelsk]    fylle, inngi; gjennomsyre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
albue [norsk]     alboge el. albue [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
barbue [fransk]    slettvar [norsk]   bril [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
øybue [norsk]    island arc [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bue(n) [norsk]    arc [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Øybue [norsk]    Rekke av øyer som danner en konveks bue mot det åpne hav, oftest med en dyphavsgrøft utenfor buen. Øybuer dannes hvor havskorpeplater synker under andre plater og er karakterisert ved vulkanisme og jordskjelv.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
maskebue [norsk]    loop [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
buelampe [norsk]    Lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to elektroder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bue, buet [norsk]    arc, arcuate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
buelengde(n) [norsk]    arclength [engelsk]   (ubst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
hvelving, bue [norsk]    Fornix, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Buenia jeffreysii [latin]    Piggkutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
bue; lysbue (gnist); sirkelbue [norsk]    arc [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no