Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
buelampe [norsk]    Lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to elektroder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kullbuelampe [norsk]    Likestrøms lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to kullelektroder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO