Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
build [norsk]    versjonstrinn [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
building [engelsk]    bygning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
buildings [engelsk]    bebyggelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building land [engelsk]    byggegrunn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building area [engelsk]    byggeområde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building plot [engelsk]    tomt [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
build-to-plan [engelsk]    bygg i henhold til generell spesifikasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
building block [engelsk]    byggeblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
build-to-order [engelsk]    bygg i henhold til kundespesifikasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
building matter [engelsk]    byggesak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building permit [engelsk]    byggetillatelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building complex [engelsk]    boligmassen [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building project [engelsk]    byggetiltak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building density [engelsk]    utnyttingsgrad [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building plot area [engelsk]    tomteareal [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building assignment [engelsk]    byggeoppdrag [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
building development plan [engelsk]    bebyggelsesplan [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Building Blocks Organizer [engelsk]    Byggeblokkassistent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Build (castles) in the air [engelsk]    In aere aedificare [latin]   (St. Augustine)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom