Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bukte seg [norsk]    gávnnjardit [samisk]   Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-215: //gearpmaš gávnnjarda eatnamis 'ormen bukter seg på bakken'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bukte, slynge seg; sving; løkke; bukt [norsk]    meander [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no