Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
bulk copy [engelsk]    massekopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulk order [engelsk]    storordre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulk phase [engelsk]    massiv fase [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bulk (great) [engelsk]    store mengden [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bulk modulus [engelsk]    kompresjonsmodul [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
bulk density [engelsk]    gjennomsnittstetthet, porøs tetthet [norsk]   tettheten av det hele
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bulking agent [engelsk]    fyllmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bulk encryption [engelsk]    massekryptering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bulk quantities [engelsk]    større mengder, engros, bulk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bulk Import Wizard [engelsk]    Veiviser for masseimport [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft