Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bulk (great) [engelsk]    store mengden [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU