Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bulk quantities [engelsk]    større mengder, engros, bulk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen