Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bullet [engelsk]    kule
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bullet [engelsk]    punkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
bullettank [norsk]    bullet tank [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bullet-proof [engelsk]    Skuddsikker [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bulleted list [engelsk]    punktliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bullet character [engelsk]    punkttegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft