Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bullheading [engelsk]    innpumping ved høyere trykk enn i den oljeførende formasjonen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen