Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bunnmorene [norsk]    ground moraine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnmorene [norsk]    lodgement till [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bunnmorene [norsk]    Morenemateriale avsatt under en isbre.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse