Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
buoret; ádat [samisk]    bedre [norsk]   (a) (-b-) (-b-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune