Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
I do not live to eat, but eat to live [engelsk]    Non ut edam vivo, sed vivam edo [latin]   (Quintilianus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom