Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Not for you, not for me, but for us - the foundation of a good relationship [engelsk]    Non mihi, non tibi, sed nobis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom