Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
The stars never lie, but the astrologs lie about the stars [engelsk]    Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom