Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
butikk [bokmål/nynorsk]    fast bestemt sted eid av en eller flere personer som bruker stedet til å selge varer på butikken selger de melk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
butikk [norsk]    shop [engelsk]   store [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
nærbutikk [norsk]    neighbourhood shop [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
lavprisbutikk [norsk]    discount shop [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS