Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
buy [engelsk]    kjøpe akseptere noe, tro I don't buy that! – Det tror jeg ikke noe på!
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
buy [engelsk]    kjøpe [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Buy-In [norsk]    Buy-In [engelsk]   Minimumsbeløpet som kreves for å sette seg ned og delta i et bestemt poker-spill.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
buy on credit [engelsk]    kjøpe på kredit [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
buying routines [engelsk]    innkjøpsrutiner [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
buying decision [engelsk]    kjøpebeslutning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS