Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
buzz track [norsk]    Testfilm for bredde og sideveis justering av spaltebildet i optiske lydhoder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO