Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
by [bokmål/nynorsk]    tettbebygd område av en viss størrelse og/eller viktighet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
by [afrikaans]    ved, rundt hos nær, nærme, i nærheten av, ved
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
by [engelsk]    forbi; ved; på med by boat / train - med båt / tog
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
By [norsk]    City [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 183 omtrentlig(e)
bytt [norsk]    changer  [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Bygd [norsk]    Rural district [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
byte [norsk]    Enhet som består av 8 bits.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
byte [norsk]    byte(s) [engelsk]   (flertall: byte)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
byte [norsk]    byte [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Byge [norsk]    Skyformasjon som kan forårsake regn eller vindøkning.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
bysse [norsk]    buis [nederlandsk]   Frakt og fiske. Flamsk fiskefartøy Råseil på alle mastene. De forreste mastene kunne legges ned (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bydel [norsk]    Part of town [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bysse [norsk]    Skipskjøkken, også kalt kabyss (av hollandsk kambyse).
Maritim ordliste © MaritimStart
Bydel [norsk]    District [engelsk]   f.eks. Bydel Bjerke = City of Oslo, Bjerke District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Hobby [engelsk]    Lerkefalk [norsk]   Falco subbuteo [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bytte [norsk]    spoils [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bytte [norsk]    swap [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bysse [norsk]    Kjøkken ombord. Galley
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Dobby [engelsk]    Noldus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
bytte [norsk]    sálaš [samisk]   (s) (-llaš-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-603: himuidis ja háliidusaidis sálašin šaddat (-tt-) 'bli et offer for sine lyster og begjær'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bytte [norsk]    lonuhit [samisk]   (v) //ale lihkot lonut dávviriin 'bytt ikke lykken din bort for ting'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Byplan [norsk]    City plan [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
by-law [engelsk]    vedtekt [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
By law [engelsk]    De iure [latin]   According to law
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bygsle [norsk]    Betegnelse på en rett til leie av eiendomsgrunn. Kalles idag vanligvis ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
bypass [norsk]    En krets der signalene går rett gjennom et apparat uten å bearbeides.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bykart [norsk]    pianta della città [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
bygning [norsk]    building [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Made by [engelsk]    Fecit (fec.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By name [engelsk]    Nominatim [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
standby [norsk]    klar, parat, i beredskap (allment); beredskaps- (mil.) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
whereby [engelsk]    hvorved; ifølge hvilke/hvilken/hvilket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
standby [engelsk]    ventemodus [norsk]   (se også «hibernation» og «suspend»)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
standby [engelsk]    ventemodus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bygutter [norsk]    Boys from the city [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Stand by [norsk]    Være klar ved anløp og avgang. ”Stand by for and aft”.
Maritim ordliste © MaritimStart
Bystyret [norsk]    City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådet [norsk]    City Government [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Bydelene [norsk]    Districts [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byggesak [norsk]    building matter [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
byggverk [norsk]    structure [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Byssegutt [norsk]    Førstereisgutt som arbeidet i byssa.
Maritim ordliste © MaritimStart
Byarkivet [norsk]    City Archives [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byarkivar [norsk]    Director of the City Archives [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Sand goby [engelsk]    Sandkutling  [norsk]   Pomatoschistus minutus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
By way of [engelsk]    Via [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
by design [engelsk]    fordi det er/var planlagt (slik) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi, tilby [norsk]    provide [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
byttering [norsk]    Swap [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Byggelån [norsk]    Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pantesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter hvert som arbeidet med bygget går fram. Byggelån er normalt mer kostbart enn annen type boliglån. Lånet byttes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bygdenorge [norsk]    Rural Norway [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Byantikvar [norsk]    Director of Cultural Heritage Management [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byrådssak [norsk]    City Government proposition [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bystyresak [norsk]    proposition to the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byggegrunn [norsk]    building land [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
byråkrati [norsk]    bureaucracy [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
by-product [engelsk]    biprodukt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
design, by [engelsk]    fordi det er/var planlagt (slik) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
handled by [engelsk]    behandlet av, håndtert av [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
byggeblokk [norsk]    building block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
by default [engelsk]    som standard [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bytt video [norsk]    Switch Video [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bygget inn [norsk]    incorporated [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
byggnation [svensk]    konfigurasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
by the way [norsk]    BTW [forkortelse/akronym]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Byråkrati [norsk]    organisasjonsform der beslutninger skal skje etter lover og regler og formelt riktig framgangsmåte. Beslutningsmyndigheten er hierarkisk ordnet, og sakene som behandles er detaljert og entydig inndelt i myndighetsområder. Brukes også nedsettende om overdreven saksbehandling/skriftlighet, pedanteri osv.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Byggmester [norsk]    En som etter bestått fagprøve (svenneprøve) i tømrerfaget har gjennomført obligatorisk mesterutdanning, bestått mesterprøven og som påtar seg byggeoppdrag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Sørlandsby [norsk]    Charming town on the south coast of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
byggetiltak [norsk]    building project [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
By leave of [engelsk]    Pace [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By Accident [engelsk]    Per accidens [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Brown Booby [engelsk]    Brunsule [norsk]   Sula leucogaster [latin]   1 str Golfito-Carara 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
byttehandel [norsk]    barter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Referred by [engelsk]    Henvist av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
by the hour [engelsk]    i time etter time, fra time til time, til timepris [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bye bye now [engelsk]    BBN [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
bye for now [engelsk]    Ha det bra så lenge [norsk]   B4N [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
bye the way [engelsk]    Forresten [norsk]   BTW [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
bye for now [engelsk]    Ha det bra [norsk]   BFN [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
byttelåner [norsk]    lonuhusgávpeustibat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Byplanlegger [norsk]    Town planner [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bydelsutvalg [norsk]    District Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byantikvaren [norsk]    Cultural Heritage Management Office [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådsleder [norsk]    City Chief Commissioner  [engelsk]   (Head of the City Government)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byggeområde [norsk]    building area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
byggeoppdrag [norsk]    building assignment [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
By the value [engelsk]    Ad valorem [latin]   e.g. Ad valorem tax
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By human law [engelsk]    Iure humano [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By what law? [engelsk]    Quo iure? [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Byggemelding [norsk]    Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak som kan meldes, og hvilke som krever søknad. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Byggesøknad [norsk]    Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegninger, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke som bare krever melding. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bygningsråd [norsk]    Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bygdeoriginal [norsk]    Strange person from theBYGD
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bystyremedlem [norsk]    Member of the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byrådsvedtak [norsk]    City Government decision [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bystyrevedtak [norsk]    city council decision [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
By definition [engelsk]    Ex vi termini [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By divine law [engelsk]    Iure divino [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Swamp Wallaby [engelsk]    Svarthalewallaby [norsk]   Wallabia bicolor [latin]   1 Grampians NP 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bygningsbasis [dansk]    fundament [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bygningsloven [norsk]    Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for bygningsrådets arbeid.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Byråd for ... [norsk]    Commissioner for... [engelsk]   (Member of the City Government)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Bydelsoverlege [norsk]    Chief District Medical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bystyremelding [norsk]    report (xx/2000) to the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bydel, nabolag [norsk]    barrio [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Northern Hobby [engelsk]    Lerkefalk [norsk]   Falco subbuteo [latin]   Xiahe, Maoshuan, str Wenquan-Xining
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Peruvian Booby [engelsk]    Humboldtsule [norsk]   Sula variegata [latin]   Vanlig Pelagic og på Isla San Lorenzo 29.9., 50+ langs kysten sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brazilian Ruby [engelsk]    Rubinkolibri [norsk]   Clytolaema rubricauda [latin]   1 mørk morf på den internasjonale flyplassen i São Paulo, Brasil 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bygningsmessig [norsk]    constructional [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Byggeforskrift [norsk]    Utfyllende, landsdekkende bestemmelser til bygningsloven. Byggeforskriftene setter detaljerte krav til oppføring av nybygg og byggearbeider.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Byggesaksgebyr [norsk]    Betaling for å få behandlet byggesøknaden. En forutsetning for å få byggetillatelse og igangsettingstillatelse.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Byggtapetserer [norsk]    Byggtapetsereren legger tapet på vegger og belegg på gulv.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bylling, Milly [norsk]    Bulstrode, Millicent [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Bydelsdirektør [norsk]    District Director [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byggetillatelse [norsk]    building permit [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
By or in itself [engelsk]    Per se [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Piskhalewallaby [norsk]    Whiptail Wallaby [engelsk]   Macropus parryi [latin]   1 Duck Creek Track 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
byterekkefølge [norsk]    endianness [engelsk]   Se også big-endian og little-endian.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Den forbudte by [norsk]     Den forbudte by(en) [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Byggetillatelse [norsk]    Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse. Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende. Se approbasjon. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bygningsfordeler [norsk]    Teknologi som benytter seg av en bygningsstamkabel blir terminert og der det kan foretas gjennomkoplinger mot områdestamkabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Byrådssekretær [norsk]    Political Adviser [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
By that very act [engelsk]    Eo ipso [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By delegation to [engelsk]    Per procurationem (per pro) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Australian Hobby [engelsk]    Eukalyptusfalk [norsk]   Falco longipennis [latin]   2 Hasties Swamp 15.11., 1 Cairns 17.11., 1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11. og 1 Wilsons Prom 6.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
by-line / byline [norsk]    navnestripe, signatur [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Byggebeskrivelse [norsk]    Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/ eller prissetting.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bygningsstamkabel [norsk]    Kabel som forbinder en bygningsfordeler og en etasjefordeler. Bygningsstamkabel kan også forbinde etasjefordelere i samme bygning.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Byrådets kontor  [norsk]    City Government Secretariat [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bygning, struktur [norsk]    Structura, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
By common consent [engelsk]    Communi consilio [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By faith, not arms [engelsk]    Fide, non armis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By that very fact [engelsk]    Ipso facto [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By united efforts [engelsk]    Iunctis viribus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By force and arms [engelsk]    Vi et armis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Red-necked Wallaby [engelsk]    Macropus rufogriseus [latin]   2 Warrumbungle NP 23.11., 2 og 1 Sherwood Forest 3. og 4.12. og 1 og 2 Wilsons Prom 5. og 6.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blue-footed Booby [engelsk]    Blåfotsule [norsk]   Sula nebouxii [latin]   3 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bycanistes brevis [latin]    Sølvkinnhornfugl [norsk]   Silvery-cheeked Hornbill [engelsk]   Close to the entrance of the Gedi Ruins, Watamu we had a flock of 6 birds 4/12 and later 1 bird at the Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bygge-/deleforbud [norsk]    Forbud for grunneier - inntil videre - å bygge på sin eiendom, eller å dele den for eksempel ved salg.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bygningsvedtekter [norsk]    Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Byutviklingskomiteen [norsk]    Standing Committee on Urban Development [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Bydelsadministrasjon [norsk]    District Administration  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bydelsadministrasjon [norsk]    district administration [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byomfattende tiltak [norsk]    city-wide measures [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
By help from on high [engelsk]    Auxilio ab alto [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By the grace of God [engelsk]    Dei gratia [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bycanistes bucinator [latin]    Trompeterhornfugl [norsk]   Trumpeter Hornbill [engelsk]   Only seen on the extention week: 2 birds in the Sokoke Forest 4/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Byggeblokkassistent [norsk]    Building Blocks Organizer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Byggevaredirektivet [norsk]    89/106/EEC [direktivkode]   Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products. Official Journal L 40/89
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Bystyrets sekretariat [norsk]    City Council Administration [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
By courage and by arms [engelsk]    Virtute et armis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Rødbenet buskwallaby [norsk]    Red-legged Pademelon [engelsk]   Thylogale stigmatica [latin]   Vanlig Kingfisher Park 12.-14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
byll; kok; koke, syde [norsk]    boil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
byrde, klamp om foten [norsk]    encumbrance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Byrådslederens avdeling [norsk]    City Chief Commissioner's Department  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådsavdelingenes arkiv [norsk]    City Government Archive [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
By the agreement of all [engelsk]    Consensu omnium [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By endurance we conquer [engelsk]    Fortitudine vincimus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By operation of the law [engelsk]    Ipso iure [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Northern Nailtail Wallaby [engelsk]    Onychogalea unguifera [latin]   1 og 2 Hasties Swamp 14. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bycanistes subcylindricus [latin]    Gråkinnhornfugl [norsk]   Black-and-white-casqued Hornbill [engelsk]   Quite common in the western forests, particularily in Kakamega Forest: 2 birds seen just outside Saiwas Swamp NP 24/11, at least 10 in Kakamega Forest 25/11, 15 birds here 26/11 and 25 birds 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Opportunities Referred By [engelsk]    Salgsmuligheter henvist av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Byggegrense / byggelinje [norsk]    Angir nøyaktig begrensning for beliggenhet av bygget innenfor tomtegrense, ofte definert i forhold til minste avstand fra vei.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Byggherre / tiltakshaver [norsk]    Byggherre eller tiltakshaver er den som bestiller og betaler bygget, og står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Bydelsdirektør i Bydel ...  [norsk]    Director of ... District [engelsk]   f.eks. Bydelsdirektør i Bydel Bøler/eg. Director of Bøler District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bygningsmessige funksjoner [norsk]    structural functions [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bygningsteknisk installasjon [norsk]    technical installation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
byrde; lesse; lastekapasitet [norsk]    burden [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bytte, utveksle, overføring [norsk]    transfer [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Byrådsavdeling for byutvikling [norsk]    Department of Urban Development  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Alas, the fleeting years slip by [engelsk]    Eheu fugaces labuntur anni [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By the work having been worked [engelsk]    Ex opere operato [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By means of a computer simulation [engelsk]    In silico [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Byrådsavdeling for barn og utdanning [norsk]    Department of Education and Children's Affairs [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådsavdeling for finans og utvikling [norsk]    Department of Finance and Development [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådsavdeling for næring og kultur  [norsk]    Department of Business Development and Cultural Affairs [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel [norsk]    Department of Environmental Affairs and Transport [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
ordinere, prestevie; befale; påby [norsk]    ordain [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bygg i henhold til kundespesifikasjon [norsk]    build-to-order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bygge - bygget/bygde - bygget/bygd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester [norsk]    Department of Welfare and Social Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
byråd/kommuneråd (parlamentarisk modell) [norsk]    city/municipal government [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bygg i henhold til generell spesifikasjon [norsk]    build-to-plan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
The synthesis can conveniently be carried out by [engelsk]    Det er praktisk å utføre syntesen med [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bygge om, modifisere et eksisterende anlegg [norsk]    retrofit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bekjentgjøre, kunngjøre, erklære, utrope til; forby [norsk]    proclaim [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
By watching, by doing, by counsulting well, these things yield all things prosperous [engelsk]    Vigilando, agendo, bene consulendo, prospera omnia cedunt [latin]   (Sallust)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom