Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
by the hour [engelsk]    i time etter time, fra time til time, til timepris [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen