Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bygge om, modifisere et eksisterende anlegg [norsk]    retrofit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen