Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
byggetillatelse [norsk]    building permit [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Byggetillatelse [norsk]    Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse. Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende. Se approbasjon. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no