Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
byggverk [norsk]    structure [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bestående byggverk [norsk]    existing structures [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
endring av et byggverk [norsk]    alteration of a structure [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet