Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bygning [bokmål/nynorsk]    En struktur med tak og vegger, slik som et hus, en skole, en butikk eller fabrikk.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bygning [dansk]    bygning
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bygning [norsk]    building [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
skibsbygning [dansk]    skipsbygging [norsk]   shipbuilding, naval construction [engelsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bygningsråd [norsk]    Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bygningsbasis [dansk]    fundament [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bygningsloven [norsk]    Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for bygningsrådets arbeid.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bygningsmessig [norsk]    constructional [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bygningsfordeler [norsk]    Teknologi som benytter seg av en bygningsstamkabel blir terminert og der det kan foretas gjennomkoplinger mot områdestamkabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Bygningsstamkabel [norsk]    Kabel som forbinder en bygningsfordeler og en etasjefordeler. Bygningsstamkabel kan også forbinde etasjefordelere i samme bygning.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bygning, struktur [norsk]    Structura, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bygningsvedtekter [norsk]    Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
plassering av bygning [norsk]    positioning of a building [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bygningsmessige funksjoner [norsk]    structural functions [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bygningsteknisk installasjon [norsk]    technical installation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet