Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bypass [norsk]    En krets der signalene går rett gjennom et apparat uten å bearbeides.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
koronar bypass [norsk]    coronar bypass [engelsk]   coronar bypass [med. el. latin]   En coronar bypass er et kirugisk ingrep i coronararteriene som tilfører hjertemuskelen blod. Inngrepet leder blodet en alternativ rute (bypass) forbi et sted der coronararterien er innsnevret eller blokkert. Inngrepet forbedrer blodtilstrømningen til hjertemuskelen og forebygger hjerteinfarkt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no