Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
byråkrati [norsk]    bureaucracy [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Byråkrati [norsk]    organisasjonsform der beslutninger skal skje etter lover og regler og formelt riktig framgangsmåte. Beslutningsmyndigheten er hierarkisk ordnet, og sakene som behandles er detaljert og entydig inndelt i myndighetsområder. Brukes også nedsettende om overdreven saksbehandling/skriftlighet, pedanteri osv.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten