Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Bevisbyrde [norsk]    Den som i en sivil rettsak har bevisbyrden, vil komme til å tape saken d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
påleggelse; byrde [norsk]    imposition [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
byrde, klamp om foten [norsk]    encumbrance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hovedtyngde, hovedbyrde [norsk]    brunt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
byrde; lesse; lastekapasitet [norsk]    burden [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utføre, gjøre, virkeliggjøre; iverksette; fullbyrde [norsk]    execute [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no