Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
bytte [bokmål/riksmål/nynorsk]    Det man får ut av noe man har røvet eller tatt ulovlig. dyr som jages av rovdyr eller jegere
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bytte [dansk]    det man får ut av noe man har røvet eller tatt ulovlig; bytte dyr som jages av rovdyr eller jegere; bytte
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bytte [norsk]    spoils [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bytte [norsk]    swap [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bytte [norsk]    sálaš [samisk]   (s) (-llaš-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-603: himuidis ja háliidusaidis sálašin šaddat (-tt-) 'bli et offer for sine lyster og begjær'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bytte [norsk]    lonuhit [samisk]   (v) //ale lihkot lonut dávviriin 'bytt ikke lykken din bort for ting'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
Utbytte [norsk]    Den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene. Også kalt dividende.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Utbytte [norsk]    Generalforsamlingen i et børsnotert selskap kan vedta at selskapet skal utdele et kontantbeløp til sine aksjonærer. For deg som eier av aksjer (direkte eller indirekte via aksjefond) er et slikt utbytte en del av den avkastningen du oppnår, sammen med kursutviklingen på aksjene.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Utbytte [norsk]    mengden stoff som produseres på en gitt tid.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
byttering [norsk]    Swap [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
byttehandel [norsk]    barter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
byttelåner [norsk]    lonuhusgávpeustibat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Eks. utbytte [norsk]    Når et selskaps aksjer noteres eksklusive utbytte, betyr dette at det sist vedtatte utbytte tilfaller den som var eier av aksjene på Utbyttetidspunktet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
protokollbytte [norsk]    protocol rollover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Raskt brukerbytte [norsk]    Fast User Switching [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kumulativt utbytte [norsk]    Utbytte som samles opp til senere år.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
utveksle, veksle, bytte [norsk]    exchange [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bytte, utveksle, overføring [norsk]    transfer [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjenopprette, gjenvinne, utvinne, tilbakeføre, ta vare på, få som utbytte [norsk]    recover [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen