Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
cache [fransk]    gjemme
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
cache [norsk]    Hurtigmine. For midlertidig lagring av data.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
cache [engelsk]    hurtiglager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cache [engelsk]    hutrigbufre, bufre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cache [engelsk]    hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
Cachexi [norsk]    Avmagring grunnet kreft eller annen sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
UI cache [engelsk]    hurtigbuffer for brukergrensesnitt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cachexia [med. el. latin]    kakeksi [norsk]   Sterk avmagring og særs dårlig allmenntilstand. Ses hos personer med langtkommen alvorlig sykdom (kreft, aids).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ARP cache [engelsk]    ARP-tabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RAM cache [engelsk]    RAM-bufferminne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cachectic [engelsk]    fysisk nedbrutt, avkreftet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
disk cache [engelsk]    diskhurtiglager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cache file [engelsk]    hurtigbufferfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cached page [engelsk]    hurtigbufret webside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
memory cache [engelsk]    minnehurtiglager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Active Cache [engelsk]    aktiv hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assembly cache [engelsk]    samlingsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
property cache [engelsk]    egenskapsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file system cache [engelsk]    filsystemets hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
page output cache [engelsk]    buffer for sideutdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cache/proxy server [engelsk]    hurtigbuffer/proxy-server [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cached Exchange Mode [engelsk]    bufret Exchange-modus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global assembly cache [engelsk]    global samlingsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
random access memory cache [engelsk]    RAM-bufferminne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft