Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
calibration values [engelsk]    justeringsverdi, oppstartverdi, (teknisk:) kalibreringsverdi [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no