Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
call [engelsk]    kalle ringe (på telefon) tilkalle
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Call [norsk]    Call [engelsk]   Når en spiller bestemmer seg for å se den forrige innsatsen.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
call [engelsk]    kalle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    anrop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    ringe opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call [engelsk]    Ring opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Derivatordliste © Oslo Børs
Ordbok / leksikon: 56 omtrentlig(e)
recall [engelsk]    tilbakekalle, hjemkalle; erindre, minnes; ringe tilbake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
recall [engelsk]    husk, last inn på ny, hent inn igjen [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
recall [engelsk]    huske [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
calling [norsk]    dørtelefon [avløserord]   (på hus)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
call up [engelsk]    påkalle, tilkalle; vekke til live; innkalle; ringe til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Callable [engelsk]    kan kalles [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
End Call [engelsk]    Avslutt samtale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
roll call [engelsk]    navneopprop [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
ad recall [engelsk]    reklameerindring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call sign [engelsk]    kallesignal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Caller ID [engelsk]    Oppringer-ID [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
will call [engelsk]    hentes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call forth [engelsk]    fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
audio call [engelsk]    lydanrop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Phone Call [engelsk]    Telefonsamtale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Manager [engelsk]    Samtalebehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
End the call [engelsk]    Avslutt samtalen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call the roll [engelsk]    foreta navneopprop [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
call the roll [engelsk]    navneopprop, foreta [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Callionymidae [latin]    Fløyfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. vanlig fløyfisk, flekket fløyfisk, liten fløyfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
call answering [engelsk]    talemeldingsprogram, talemeldingsprogram, talemeldingsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calling device [engelsk]    oppringningsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call forwarding [engelsk]    viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call forwarding [engelsk]    Viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Someone... [engelsk]    Ring noen... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
conference call [engelsk]    telefonkonferanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callionymus lyra [latin]    Vanlig fløyfisk  [norsk]   Common dragonet [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Callionymus lyra [latin]    Vanlig fløyfisk [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fløyfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
callback process [engelsk]    tilbakekallsprosess [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Waiting for Call [engelsk]    venter på oppringing [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callicebus moloch [latin]    Molokkspringape [norsk]   Dusky Titi Monkey [engelsk]   H TRC 7.-8.9., H Amazonia Lodge 17. og 19.9., H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
callback function [engelsk]    tilbakeringingsfunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
callback security [engelsk]    tilbakeringingssikkerhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Forwarding On [engelsk]    Viderekobling på [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callipepla squamata [latin]    Skjellvaktel [norsk]   Scaled Quail [engelsk]   1 ind Cimarron NG - KS 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callipepla gambelii [latin]    Svartbukvaktel [norsk]   Gambel's Quail [engelsk]   1 M Whitewater - CO 13.6. og hørt Colorado Nat Mon - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calliphlox bryantae [latin]    Magentakolibri [norsk]   Magenta-throated Woodstar [engelsk]   3 Monteverde 28/2, 1 + 1 F på reir ss 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Call Forwarding Off [engelsk]    Viderekobling av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call-handling rules [engelsk]    regler for anropshåndtering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Calliope Hummingbird [engelsk]    Kalliopekolibri [norsk]   Stellura calliope [latin]   1 M Bozeman - MT 18.6. og 1 M Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus orestes [latin]    Bornean Black-banded Squirrel [engelsk]   1 ind Kinabalu Park 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus notatus [latin]    Rødbuket praktekorn [norsk]   Plantain Squirrel [engelsk]   1 ind Sukau 13., 3-4 ind ss 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callionymus maculatus [latin]    Flekket fløyfisk  [norsk]   Spotted dragonet [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Callionymus maculatus [latin]    Flekket fløyfisk [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fløyfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Callosciurus prevosii [latin]    Hvitstripet praktekorn [norsk]   Prevost's Squirrel [engelsk]   2 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sukau 14., 1-2 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Remote Procedure Call [norsk]    remote procedure call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callipepla californica [latin]    Kaliforniavaktel [norsk]   California Quail [engelsk]   OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callonetta leucophrys  [latin]    Prydand [norsk]   Ringed Teal [engelsk]   4 Costanera del Sur 27.11., 3 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus baluensis [latin]    Kinabalu Squirrel [engelsk]   2 ind Mt. Kinabalu 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callionymus reticulatus [latin]    Liten fløyfisk [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fløyfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Callocephalon fimbriatum [latin]    Hjelmkakadu [norsk]   Gang-gang Cockatoo [engelsk]   Relativt vanlig Grampians NP 30.11. og 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
call center / call centre [norsk]    kundesenter, kundetelefon, ringesenter [avløserord]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Add a Person to the Call [engelsk]    Legg til en person i samtalen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callback Control Protocol [norsk]    Callback Control Protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
called subscriber ID string [engelsk]    streng for mottaksstasjonsidentifikator (CSID - Called Subscriber ID) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Via Conferencing Service [engelsk]    Ring opp via konferansetjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft