Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
call forth [engelsk]    fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no