Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
calm [engelsk]    stillhet, sinnsro; rolig; berolige, roe seg [norsk]   [kaam] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
calmar [fransk]    tiarmet blekksprut [norsk]   squid [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
calmodulin [engelsk]    kalmodulin [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
calmmiid caggat [samisk]    glane [norsk]   (v) (-kk-) ’sperre opp øynene’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune