Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
calves [engelsk]    legger [norsk]   [kaavs] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no