Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
caminar/caminada [spansk]    gå/gange [norsk]   Å gå. Det mest sentrale i tango. Kan aldri øves nok.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb