Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
candombe [spansk]    Musikkstil som var en inspirasjonskilde for tango
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb