Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
canyengue [spansk]    Gammel måte å danse tango på, minner litt om milonga med kortere skritt og høyere løfting av føttene.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb