Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
canyon [bokmål/nynorsk]    En større dal med steile sider som har oppstått ved at en elv har gravd seg ned gjennom hard berggrunn.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
canyon [engelsk]    canyon
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
canyon [norsk]    gjel, kløft, juv [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
canyoning [norsk]    juving, juvvandring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Canyon Wren [engelsk]    Ravinesmett [norsk]   Catherpes mexicanus [latin]   Hørt Colorado Nat Mon - CO 14.6. og 1 ind Ellis - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canyon Towhee [engelsk]    Ravinetovi [norsk]   Pipilo fuscus [latin]   1 ind Kenton - OK og 2 ind Cimarron Valley - NM 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
submarincanyon [norsk]    submarine canyon [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Canyon Canastero [engelsk]    Ravinekurvfugl [norsk]   Asthenes pudibunda E [latin]   3 Santa Eulalia Valley 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no