Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
capacity [engelsk]    kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Capacity [engelsk]    Kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity [engelsk]    kapasitet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Base Capacity [engelsk]    Basiskapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity load [engelsk]    kapasitetsbelastning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Actual Capacity [engelsk]    Faktisk kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finite capacity [engelsk]    begrenset kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
limited capacity [engelsk]    begrenset kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity planning [engelsk]    kapasitetsplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity planning [engelsk]    kapasitetsplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
optimizing on capacity [engelsk]    optimalisering på kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft